Pazarlama

Pazarlama, müşteri bulmak değildir, bizce pazarlama, tüketicilerde ürün satın alma ihtiyacı yaratmaktır.
Ilia