Çin merkezli olduğumuz için "İthalat"tan kastımız Çin'e yurt dışından İthalat yapmak, "İhracat" ise Çin mallarını yurt dışına ithal etmektir.

İthalat veya ihracat alanında olsun, hedef pazarın koşulları hakkında doğru bilgilere ihtiyacımız var. Ama ister bir ürünü temin etmek ister bir ürünü ihraç etmek için talep bulunsun, iş hayatında asıl amaç kar elde etmektir. Bir iş adamı için iyi kaynaklar bulmak, herhangi bir eylemden önceki en önemli adımdır.

Finding good sources for a businessman is the most crucial step before any action.