Markalaşma

brand without a digital presence is like a car without tires. It’s not going to get anywhere fast. Though old-fashioned, “analog” branding hasn’t quite gone the way of horse and buggy, businesses today need a diversified array of digital branding tools to cement their real-world presence.

Dijital varlığı olmayan bir marka, lastiği olmayan bir araba gibidir. Hızlı bir yere varmayacak. Eski moda, "analog" markalama tamamen at arabasının yolunu tutmamış olsa da, günümüzde işletmeler gerçek dünyadaki varlıklarını pekiştirmek için çeşitlendirilmiş bir dizi dijital markalama aracına ihtiyaç duyuyor.