Please Choose image
پیاده روی در مراکز خرید سرگرم کننده است!

همه مردم دوست ندارند آنلاین خرید کنند. برخی از خریدها نیاز به حضور در مراکز فروش دارند و خرید برای برخی یک سرگرمی است.

Please Choose image
مصرف کنندگان جامعه هدف ماست

کیفیت و قیمت دو عامل تعیین کننده در پذیرش مشتری هستند و ما با حذف واسطه ها و استفاده از سوپرمارکت ها محصولات را مستقیماً از کارخانه به مصرف کنندگان می فروشیم.