آدرس

No.372 East Huanshi Road,Yuexiu ,Guangzhou

تلفن

(+86)  ۱۳۷۹۴۱۰۵۸۸۶
(+86) ۱۸۵۸۸۶۰۶۳۶۲

ساعات کار

دوشنبه - جمعه

۹:۰۰ - ۱۸:۰۰ 

ایمیل

info@mainsen.com
https://mainsen.com

با ما در تماس باشید

در مورد پروژه هایی که در ارتباط با ایران و چین داریدبه ما ایمیل بزنید، بلافاصله با شما در تماس خواهیم بود

این باعث افتخار ماست اگر بتوانیم شما را در دسترسی به اهدافتان کمک کنیم.